Rezerwat przyrody Słone Łąki - Władysławowo

  • Władysławowo, Bohaterów Kaszubskich 51

Rezerwat przyrody Słone Łąki - Władysławowo Atrakcje naturalne

fot. https://www.pexels.com/pl-pl/@jackson-jorvan-194622

Rezerwat przyrody Słone Łąki we Władysławowie

Nieopodal Władysławowa znajduje się ciekawa atrakcja przyrodnicza, którą jest Rezerwat przyrody Słone Łąki. Utworzony w 1999r, florystyczny, słonoroślowy rezerwat przyrody, będącym najrzadszym tego rodzaju rezerwatem w Polsce.

Słone Łąki położone są na Pobrzeżu Kaszubskim na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, u nasady Mierzei Helskiej, a jego powierzchnia wraz z otuliną wynosi ponad 43 ha, a sam rezerwat zaś 27 ha.

Ochrona znajdujących się przy zalewowym akwenie Zatoki Puckiej gatunków słonorośli, czyli roślin przystosowanych do rozwoju na silnie zasolonym podłożu, była głównym powodem założenia tego rezerwatu przyrody. Na terenie Słonych Łąk można spotkać także inne gatunki flory. Jednak najbardziej wyjątkowymi z nich są jarnik solniskowy, centuria nadbrzeżna, ostrzew rudy oraz  babka nadmorska (ściśle chroniona).

Rezerwat Słone Łąki to także terytorium, na którym żyją cenne gatunki fauny, w tym m. in. mnóstwo gatunków ptaków wodnych tj. mewy, łabędzie nieme, kaczki właściwe. Okresowo w rezerwacie zagnieżdżają się ptaki siewkowe tj. biegus zmienny, kszyk oraz pospolite gęsi.


✅ Chcesz wiedzieć co warto zobaczyć we Władysławowie?

Zobacz lokalizację:

Galeria zdjęć

Atrakcje - w okolicy

Obiekty we Władysławowie

Władysławowo - zobacz w okolicy